Kontakt SØren hebsgaard

Skriv en mail eller ring for at høre mere om priser på foredrag og ledige datoer. 

Skriv navn, telefonnummer og gerne lidt om, hvor mange og hvem der skal høre foredraget – så vil du blive ringet op.

 

Ryesgade 112E, 1
2100 København Ø
Danmark

+45 40464003

Hvad folk siger ude i byen

Søren formåede fra første øjeblik at få elevernes opmærksomhed, som der i forvejen er rift om!
— Øzkan Güleryüz, Uddannelsesleder Sorø Akademi
Både lærere og elever var meget begejstrede for dine oplæg. Dine på én gang skæve og indlysende pointer fangede eleverne – dette blev naturligvis også understreget af dit smittende engagement. Eleverne blev udfordret og taget alvorligt på samme tid, og det samme gjorde lærerne.
— Per Knudsen, rektor på Brønderslev Gymnasium
Det blev en rigtig god dag med vores elever og deres forældre! Vi glæder os til at arbejde videre sammen med dig om digital dannelse.
— Kaj Markussen, skoleleder på Jakobskolen
Det er virkelig en X-factor, at du har undersøgelsen af vores elever at snakke ud fra. Med data om vores egne elever bliver snakken om problemerne og løsningerne meget mere konkret.
— Gustave Ntandikiye, lektor på Aarhus Handelsgymnasium
Rigtig godt og relevant foredrag for alle klub-pædagoger i kommunen. På trods af meget forskelligt niveau hos tilhørerne fik alle noget at tænke over med hjem. Søren tog udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse på alle kommunens skoler – og det var super fedt, for nu ved vi lige, hvad vi skal dykke ned i i vores dialog med de unge.
— Maiken Ekstrand Krogdahl, koordinator for unge og sociale medier i Roskilde Kommune
Et superrelevant foredrag, som gav anledning til eftertanke og refleksion over, hvad der skrives og deles på de sociale medier. Søren Hebsgaard var god til at aktivere eleverne undervejs med små tests, ligesom han i sit foredrag inddrog resultatet af en forudgående spørgeskemaundersøgelse.
— Gitte Mandø, lektor Rybners Gymnasium.
Et godt foredrag, der var i øjenhøjde med eleverne, relevant, sjovt og udfordrende!
— Erik Kloster, Det Kristne Gymnasium
Jeg tror aldrig, at lærerne har grinet så meget til et fagligt oplæg. Samtidig gav foredraget lærerkollegiet en masse at tænke over i forhold til klasseledelse og den løbende diskussion, som vi skal have omkring, hvordan vi forholder os til vores elever brug af telefoner, social medier mm.
— Mads Strarup, uddannelsesleder på Københavns Åbne Gymnasium
Søren Hebsgaard holdt nogle tankevækkende og brugbare foredrag for både elever og lærere. Det var noget af en øjenåbner at se, hvor høje krav vores elever stiller til hinanden om at svare hurtigt på beskeder – og især at se, hvor stressede eleverne bliver af hele tiden at være på. Det var slet ikke så ringe, som vi siger her over vestpå!
— Tonny Hansen, rektor på Ringkjøbing Gymnasium
Vores skole er i en proces, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi som skole håndterer det parallelle kommunikationsspor på digitale medier i undervisningstiden. Søren Hebsgaard har med sine veloplagte foredrag hjulpet os med at sætte fokus på de væsentlige områder af dette felt, både for vores mellemtrins-elever, for os lærere og forældregruppen. Så til andre skoler i samme situation er det en varm anbefaling herfra.
— Lykke Winther, lærer og PLC-medarbejder på Vindinge Skole
Søren Hebsgaard leverede et supergodt og inspirerende foredrag til både vores udskolingselever og bagefter til vores lærere. Undersøgelsen forud for foredraget gjorde det vildt relevant for eleverne, som fulgte med med interesse og nysgerrighed. I kombination med lærerforedraget blev det virkelig tydeligt for os lærere, hvorfor vi skal tage udfordringen alvorligt.
— Peter Hoff, Tirsdalens Skole
Du havde virkelig vores elever med i dine to foredrag, og de har helt klart fået noget at tænke over og snakke om. Du gik til dem og udfordrede dem – uden at moralisere. Rigtig godt!
— Eva Katballe, rektor på Midtfyns Gymnasium (foredrag for 1. g'ere og 2.-3.g'ere)
Mine 7. klasser troede at foredraget ville blive kedeligt – men sagde, at det var rigtig sjovt og interessant! Med undersøgelsen og debatforedraget med lærerne kan vi sørge for at både elever og lærere er på samme side i bogen – så vi kan få taget ordentlig fat i det her.
— Mette Skov, lærer på Bjørnehøjskolen i Helsinge (foredrag for mellemtrin, udskoling og lærere med undersøgelse).
Søren leverer evidensbaseret viden på en humoristisk og nærværende måde for kommunens ansatte. En god blanding af alvor, humor, viden og ikke mindst stof til eftertanke. Vi kan varmt anbefale et oplæg med Søren.
— Berit Petersen, Sundhedscentret Sønderborg
Du gav et super foredrag til vores gå-hjem-møde. Din undersøgelse af vores egne digitale vaner har givet mig lidt krudt i patronbæltet, så jeg kan gå til ledelsen og sige “det her skal vi altså snakke om”. Vi har haft flere foredragsholdere, som kommer med at “undersøgelser i USA viser bla bla bla”. Men her snakker vi jo om os selv! Det er vildt brugbart og inspirerende.
— Peter Vedel Jantzen, tillidsmand Babcock Wilcox Vølund (foredrag med undersøgelse af medarbejdere)
Med sin kække stil, sin skarpe humor og karismatiske fremtoning formår Søren at formidle både underholdende og overbevisende.
— Camilla McCuiston, Vestegnens VUC 
Sjældent har 400 1.g’ere været så koncentrerede på én gang som under Søren Hebsgaards foredrag. “Mig og min smarte telefon” var både sagligt velunderbygget og humoristisk-provokerende. Eleverne fik stof til eftertanke og videre diskussion
— Finn Kyllesbech, Uddannelseschef, Borupgaard Gymnasium
Det var et inspirerende foredrag, og efterfølgende har flere af vore elever givet udtryk for, at det har åbnet deres øjne for den afhængighed, der nemt kan følge med brugen af deres smarte telefon. Foredraget kan varmt anbefales!
— Torsten Olesen, Aalborg Handelsgymnasium
Eleverne var ret begejstrede for en foredragsholder, ”der er nede med de unge-agtigt”, som en elev formulerede det.
— Sine Jørgensen Kolbak, underviser på Next Københavns Mediegymnasium.
Sørens foredrag for vores lærerkollegium fokuserede på præcis det, som udfordrer mange af lærerne; elevenes uhensigtsmæssige brug at computer og mobil i undervisningen. Det hele tog afsæt i Sørens undersøgelser af vores elever og lærere om digitale vaner, trivsel og klasserumsledelse, så vi kunne tage hul på nogle meget vigtige snakke. Foredraget var humoristisk og engagerende! Det var rigtig godt. Nu glæder vi os til, at han skal tale for vores elever om tre uger.
— Ulla Damsager, lærer og medlem af skolekultursudvalget på Rysensteen Gymnasium
Det var en supergod dag, hvor vi virkelig kom hele vejen rundt! Det er meget imponerende, at du både formåede at fange eleverne, tale ind i lærernes overvejelser og til sidst kunne få skabt en god og frugtbar dialog med forældrene. Nu glæder vi os til at se på undersøgelsens resultater og komme videre i arbejdet med digital dannelse her på skolen.
— Jesper Jørgensen, skoleleder på Rønne Privatskole
Tusind tak for nogle fantastiske og givende foredrag for vores elever, lærere og forældre. Selvom vi nok var af den opfattelse, at vi faktisk har en relativ god forståelse af og politik om brug af IT teknologi i undervisningen, har Søren givet os helt nye indspark til fornyelse på området. På en tankevækkende måde lykkedes det at skabe et rum, hvor eleverne forstod Sørens pointer, og de har taget dem til sig. Lærerne og ledelse arbejder nu videre med politikkerne, og fra forældrene hører vi, at de er glade for de gode råd om både mobiltelefoner, men også om brug af IT generelt. Så endnu en gang; tak for fantastiske foredrag som vi varmt kan anbefale.
— Anders Stampe, lærer & Hans Myhrmann, leder, Randers Realskole
Søren Hebsgaards foredrag var et spændende og aktuelt indspark på vores afholdelse af Den Nationale Trivselsdag. Det var også en øjenåbner for mange af de deltagene undervisere. Foredragsformen var vedkommende og involverende for vores 7. årgange og de deltog flittigt i de interaktive undersøgelser undervejs.
Foredraget var et super afsæt til mange gode diskussioner og efterfølgende læringsforløb om digital dannelse.
— Marianne Havn, Projektleder, Aabenraa Kommune
Søren Hebsgaard er en dynamisk, nærværende og inspirerende formidler både i forhold til elever og lærere. Foredraget er relevant og lægger op til gode refleksioner omkring, hvad de sociale medier gør både i forhold til de unge og i forhold til undervisningen. Oplægget inspirerer bl.a. os på HHX og HTX i Nakskov til at få skabt en klarere mobilpolitik.
— Siff Skovenborg, lærer på Campus Nakskov
Søren gav et rigtig sjovt og rammende foredrag for vores studerende med masser af konkrete værktøjer, som vi alle sammen kan tage med ud i klasserne. Det er jo ikke bare de studerende som skal have mere digital dannelse – det skal vi som undervisere og skole jo også!
— Anne Demant, viceuddannelsesleder ZBC SOSU Sjælland, Næstved.
Det var et supergodt og meget relevant foredrag, som helt tydeligt fangede vores elever – især fordi det med undersøgelsen handlede om dem selv! Det bliver spændende at arbejde med foredragets pointer, når ledelse, lærere og elever nu skal finde fælles fodslag og skabe den digitale kultur på vores skole.
— Claus S. Kjeldsen, vicerektor på Bjerringbro Gymnasium
Vi har nu en langt større indsigt i – og belæg for – hvordan eleverne selv ser på deres mobiladfærd, og ideer til hvordan vi kan komme videre med vores arbejde omkring mobiladfærd. Søren formår i den grad at tale i øjenhøjde med eleverne og med en overbevisning om vigtigheden af at have fokus på ikke at fucke sit liv op med en ikke-værdiskabende mobiladfærd.
— Jeannette Bonnén, Uddannelseschef, Aarhus Handelsgymnasium
Det var bare supergodt. Vores elever fik noget at tænke over, og vi lærere fik noget at arbejde videre med. En varm anbefaling!
— Jens Præstegaard, rektor på Ringkøbing Handelsskole
Vi lavede en temadag, hvor der indgik både elever, lærere og forældre. 6.-8. årgang havde deres eget arrangement sammen med deres lærere, og det har resulteret i nogle udbytterige drøftelser i klasserne. Voksendelen gav rigtig god mening i forhold til de undersøgelser, som Søren Hebsgaard refererede til, og deltagerne noterede sig, at normændringer kræver beslutninger. Vi ser frem til det videre arbejde med skolebestyrelsen og kan absolut bruge temadagen som et godt afsæt.
— Claus Wandall, Pædagogisk leder, Lind Skole
Vores skolebestyrelse har besluttet, at vi skal fokusere på elevernes it- og mobilbrug. Søren Hebsgaards vidende og sjove foredrag til elever, lærere og forældre og ikke mindst hans undersøgelse af vores elevers mobilbrug er et rigtig godt sted at starte, når vi nu skal finde ud af, hvordan vi får det grebet an.
— Bent Nielsen, skoleleder på Bankagerskolen i Horsens
Det var et interessant foredrag, leveret med nok humor til, at det fængede og nok ballast til, at det gav både lærere og elever noget at tænke over!
Vi er i gang med at skulle formulere vores digitale værdisæt her på gymnasiet, og i den proces vil undersøgelsen af vores elever være et vigtigt input.
— Pernille Hoveroust Dupont, lærer på Viby Gymnasium.
Søren giver alle med en smartphone i hånden stof til eftertanke! På en varierende og underholdende facon gav Søren Hebsgaard vores elever en indsigt i, hvor svært vores hjerne har ved at gøre to ting på en gang, uden at løfte pegefingeren!
— Jørgen Lassen, uddannelseschef på Rødkilde Gymnasium
Det var bare SÅ godt. Vores lærergruppe skal i gang med at tage de vigtige snakke om it i undervisningen. Med foredraget her får vi en fælles platform, et fælles udgangspunkt, som vi kan tage snakken på baggrund af. Og så snakker Søren jo i et sprog, som vi forstår.
— Ketty Høj, skoleleder på Lundgårdskolen i Herning (foredrag for lærere)
Det var rigtig sjovt og ramte lige ned i virkeligheden, som den er på vores skole. Mange af vores studerende har faktisk reelle problemer med at koncentrere sig, så det var super fint, at du kunne vise dem deres besvarelser sort på hvidt på storskærmen, og at kursisterne på denne måde blev involveret direkte i foredraget.
— Christian Clausen, underviser, VUC SYD
Tak for et spændende, informativt og velstruktureret foredrag! Du udfordrede vores elever på en god og kontant måde!
— Mette Skov, Tornbjerg Gymnasium
Jeg kan kun anbefale Søren til andre, der kigger efter et vedkommende og tempofyldt foredrag! Velforberedt og engageret, fik han fra start fanget de unges interesse. Der var skruet op for højttalerne og billederne talte deres eget sprog
— Jeanette Kjær Christiansen, Fredericia Bibliotek
Pointerne gik rent ind hos vores 1.g’ere! Og selv de lærere, som er lidt mugne over, at de en gang imellem har pligt til at blive på skolen, var meget positive.
— Pernille Hegnby, Haderslev Katedralskole (foredrag for 1.g, 2.-3.g og lærere, samt undersøgelse)
Det fungerer supergodt, at Søren viser eleverne – lige der i salen – at det simpelthen ikke er muligt at multitaske! Han går i dialog med dem, så de ser, at det er et valg man kan træffe: At man ikke er tvunget til at være på hele tiden – at det er noget, man kan snakke om.
— Morten Bang Sørensen, Rektor VID Gymnasier
Vi havde nogle virkelig underholdende og tankevækkende timer med Søren Hebsgaard.
— Dora Leegaard, SOSU STV
Søren har åbnet vores øjne for en teknologisk udvikling, som berører os alle sammen – og som kan være svær at tackle. Søren fremlægger stoffet på en rigtig god og struktureret måde – og med et glimt i øjet, som får alle med
— Lis Bager, LOF Slagelse
Et tankevækkende foredrag! Søren Hebsgaard havde i sit foredrag valgt at tage udgangspunkt i elevernes besvarelse af et spørgeskema. Det viste sig at være en rigtig god idé, idet eleverne hermed blev ivrige tilhørere under foredraget og engagerede i den efterfølgende debat. Det gav stof til eftertanke
— Stine Jelshøj, Viborg Katedralskole

 

KOMMENTARER FRA ELEVER

“Det får virkelig en til at tænke over, hvor meget man bruger sin mobil. VIRKELIG inspirerende.”

“Kanon foredrag. Du inddrager stedet, og de personer der er omkring dig.”

“Det var virkelig godt, at du blandede humor og seriøsitet. Det gjorde foredraget mere spændende i sig selv.”

“Det har givet stof til eftertanke, og samtidig var det spændende med videoer, musik og billeder. Super godt.”

“Verdensklasse at vi selv bliver en del af foredraget via vores smartphones!”

"Du formår at fange de unge i deres sprog, uden at blive plat. Du gav gode værktøjer og refleksioner, som både elever og undervisere kan tage med i dagligdagen" 

“Dope.”       

“Det var et virkelig godt og informerende oplæg! Jeg gir dig et stort, stort femtal”.

“Selvom det er et emne, der normalt bliver mødt meget kritisk af unge, fik du gjort sådan at alle mødte dig meget openmindet. Super godt fordrag.”

“KOM IGEN NÆSTE ÅR!”